เก้าอี้พลาสติก

เก้าอี้พลาสติก No.152

เก้าอี้พลาสติก No.236

เก้าอี้พลาสติก No.237

เก้าอี้พลาสติก No.240

โต๊ะกลมพลาสติกพร้อมขา
SIZE 1,210 x 740 mm