บรรจุภัณฑ์อื่นๆ

BOX No.114 ลังคว่ำแก้ว 12 ช่อง
ขนาดภายนอก 

250 x 330 x 135 mm.

BOX No.999 ลังคว่ำแก้ว 12 ช่อง
ขนาดภายนอก 

250 x 330 x 135 mm.

ลังใส่ขวดเบียร์ 12 ช่อง

กล่องเอนกประสงค์  No.2548 
ขนาดภายนอก 

420 x 585 x 290 mm.

กล่องเอนกประสงค์  No.2549
ขนาดภายนอก 

350 x 465 x 255 mm.

กล่องเอนกประสงค์  No.2552 
ขนาดภายนอก 

460 x 690 x 385 mm.

ตู้ลิ้นชัก 4 ชั้น
ขนาดภายนอก 

400 x 500 x 910 mm.

ถังน้ำขนาด 14 แกลลอน พร้อมฝาปิด
ขนาดภายนอก 435 x 540 mm

ขนาดภายใน  390x 500 mm

ถังน้ำขนาด 20 แกลลอน พร้อมฝาปิด
ขนาดภายนอก 470x 595 mm

ขนาดภายใน  440x 550 mm

ถังน้ำขนาด 26 แกลลอน พร้อมฝาปิด

ขนาดภายนอก 520x 690 mm.

ขนาดภายใน  470x 650 mm.

ถังน้ำขนาด 28 แกลลอน พร้อมฝาปิด
ขนาดภายนอก 530x 720 mm.

ขนาดภายใน  490x 690 mm.