ลังพลาสติกลูกฟูก ขนาดลัง พาร์ทิชั่น วัสดุ และ รูปแบบ ตามความต้องการใช้งานของลูกค้า
- แผ่นลูกฟูกมาตรฐาน ความหนา 2-5 มม.
- แผ่นลูกฟูก ESD ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ความหนา 4 มม.
- พาร์ทิชั่น(ไส้ลัง) แผ่นลูกฟูก มาตรฐาน ความหนา 2-5 มม.
- พาร์ทิชั่น(ไส้ลัง) แผ่นลูกฟูกหุ้ม EPE
- พาร์ทิชั่น(ไส้ลัง) แผ่นลูกฟูกหุ้ม EVA (สีเทา,สีดำ)
- พาร์ทิชั่น(ไส้ลัง) แผ่นลูกฟูกพับ
- พาร์ทิชั่น(ไส้ลัง) EVA มาตรฐาน ความหนา 5-50 มม. (สีเทา,สีดำ)
- พาร์ทิชั่น(ไส้ลัง) ไม้เทียม(พลาสติก)

 

ลังบรรจุกล้วยไม้ คาดอลูมิเนียม 2 เส้น 

ลังพลาสติกลูกฟูก ทรงสูง

ลังพลาสติกลูกฟูก พาร์ทิชั่นหุ้ม EVA

ลังและพาร์ทิชั่น ลูกฟูก ESD

แบบพาร์ทิชั่น EVA

พาร์ทิชั่นลูกฟูก

ลัง ESD และ ฝาลัง PVC ใส แบบ ESD

แบบขอบเฟรมอลูมิเนียม

แบบมีมุมก้นลัง

แบบ พาร์ทิชั่น หุ้ม EVAและ พาร์ทิชั่น EVAสีเทา

แบบมีฝา PVC ใส

แบบพาร์ทิชั่น EVAดำ