ลังพับได้

BOX No.2544
BOX OD : 400 x 595 x 315 mm.

BOX  ID : 370 x 560 x 300 mm.

BOX No.2556
BOX OD : 444 x 654 x 332 mm.

BOX  ID : 410 x 608 x 320 mm.

BOX No.8075
BOX OD : 345 x 525 x 275 mm.

BOX  ID : 315 x 49 x 265 mm.