ลังพลาสติกโปร่ง

BOX No.1026 ก้นโปร่ง
BOX OD : 330 x 500 x 180 mm.

BOX ID : 300 x 470 x 170 mm.

BOX No.1028
BOX OD : 425 x 612 x 240 mm.

BOX  ID : 383 x 572 x 229 mm.

BOX No.2540
BOX OD : 370 x 557 x 302 mm.

BOX  ID : 340 x 528 x 290 mm.

BOX No.2559

BOX OD : 420 x 610 x 145 mm.

BOX  ID : 385 x 580 x 130 mm.

BOX No.2560
BOX OD : 420 x 611 x 311 mm.

BOX  ID : 383 x 572 x 305 mm.

BOX No.2561
BOX OD : 396 x 595 x 220 mm.

BOX  ID : 356 x 555 x 208 mm.

BOX No.2561/1
BOX OD : 396 x 595 x 128 mm.

BOX  ID : 355 x 560 x 105 mm.

BOX No.909
BOX OD : 565 x 810 x 430 mm.

BOX  ID : 515 x 765 x 410 mm.

BOX No.306
BOX OD : 530 x 725 x 305 mm.

BOX  ID : 490 x 685 x 285 mm.

BOX No.025
BOX OD : 395 x 675 x 207 mm.

BOX  ID : 365 x 600 x 192 mm.

BOX No.120
BOX OD : 520 x 725 x 315 mm.

BOX  ID : 480 x 685 x 270 mm.

BOX No.2544
BOX OD : 400 x 595 x 315 mm.

BOX  ID : 370 x 560 x 300 mm.