ลังปลา , ลังองค์การ , ลังผลไม้หูเหล็ก

BOX No.2542
BOX OD :  365 x 590 x 325 mm.

BOX ID :  325 x 528 x 310 mm.

BOX No.2557
BOX OD :  500 x 620 x 125 mm.

BOX OD :  465 x 590 x 370 mm.

BOX No. ST-01
BOX OD :  380 x 610 x 145 mm.

BOX ID :  330 x 560 x 140 mm.

BOX No. ST-02
BOX OD :  320 x 490 x 100 mm.

BOX ID :  280 x 445 x 95 mm.

BOX No.2919
BOX OD :  350 x 530 x 240 mm.

BOX ID :  300 x 475 x 225 mm.

BOX No.2547
BOX OD :  395 x 645 x 320 mm.

BOX ID :  360 x 555 x 310 mm.

BOX No.2562
BOX OD :  355 x 540 x 145 mm.

BOX ID :  325 x 455 x 140 mm.

BOX No.G13
BOX OD : 380 x 570 x 165 mm.

BOX ID : 345 x 515 x 155 mm.

BOX No.999
BOX OD :  500 x 620 x 125 mm.

BOX OD :  465 x 590 x 370 mm.