พัดลมอุตสาหกรรม

พัดลมอุตสาหกรรม แบบมีขาตั้ง 3 ขา
ขนาด 18 นิ้ว
ขนาด 20 นิ้ว
ขนาด 24 นิ้ว

พัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น
ขนาด 18 นิ้ว
ขนาด 20 นิ้ว
ขนาด 24 นิ้ว

พัดลมอุตสาหกรรม แบบติดผนัง
ขนาด 18 นิ้ว
ขนาด 20 นิ้ว
ขนาด 24 นิ้ว