ถังขยะ

No.TD-40
ขนาดบรรจุ 40 ลิตร
SIZE : 270 x 350 x 600 mm.

No.SD-50
ขนาดบรรจุ 50 ลิตร
SIZE : 310 x 310 x 880 mm.

No.SD-50A
ขนาดบรรจุ 50 ลิตร
SIZE : 310 x 310 x 880 mm.

No.TD-60
ขนาดบรรจุ 60 ลิตร
SIZE : 340 x 340 x 770 mm.

No.SD-60
ขนาดบรรจุ 60 ลิตร
SIZE : 350 x 350 x 720 mm.

No.SD-60A
ขนาดบรรจุ 60 ลิตร
SIZE : 350 x 350 x 740 mm.

No.SD-100
ขนาดบรรจุ 100 ลิตร
SIZE : 400 x 400 x 1020 mm.

No.SD-100A
ขนาดบรรจุ 100 ลิตร
SIZE : 400 x 400 x 950 mm.

ถังขยะทรงกลม
ขนาดบรรจุ 100 ลิตร
SIZE : 520x 895 mm.

ถังขยะฝาปิดเรียบ
ขนาดบรรจุ 120 ลิตร
SIZE : 495 x 555 x 990 mm.

ถังขยะ ฝาปิดมีช่องทิ้ง
ขนาดบรรจุ 120 ลิตร
SIZE : 495 x 555 x1010 mm.

ถังขยะฝาปิดเรียบ
ขนาดบรรจุ 240 ลิตร
SIZE : 580 x 715 x1080 mm.