ตะแกรงเหล็ก

ตะแกรงเหล็ก A3
SIZE : 600 x 800 x 840 mm. 

ตะแกรงเหล็ก A5
SIZE : 800 x 1000 x 840 mm. 

ตะแกรงเหล็ก A7
SIZE : 1000 x 1200 x 890 mm.