กล่องอะไหล่

BOX No.008
1 ชุด มี 12 ช่อง
ขนาดภายนอก 236 x 365 x 123 mm.

ขนาดช่อง 124 x 123 x 60 mm.

BOX No.009
1 ชุด มี 12 ช่อง
ขนาดภายนอก 246 x 489 x 124 mm.

ขนาดช่อง 124 x 124 x 85 mm.

BOX No.007-3
1 ชุด มี 6 ช่อง
ขนาดภายนอก 300 x 395 x 265 mm.

ขนาดช่อง 198 x 265 x 102 mm.

BOX No.007-4
1 ชุด มี 12 ช่อง
ขนาดภายนอก 247 x 490 x 184 mm.

ขนาดช่อง 124 x 184 x 83 mm.

BOX No.1034
BOX OD : 95 x 300 x 77 mm.

BOX ID : 85 x 280 x 70 mm.

BOX No.1035
BOX OD : 185 x 300 x 77 mm.

BOX ID : 180 x 280 x 70 mm.

BOX No.1036
BOX OD : 100 x 165 x 70 mm.

BOX ID : 85 x 140 x 60 mm.

BOX No.1037
BOX OD : 150 x 230 x 125 mm.

BOX ID : 125 x 190 x 110 mm.

BOX No.1038
BOX OD : 205 x 345 x 155 mm.

BOX ID : 180 x 305 x 145 mm.

BOX No.1039
BOX OD : 295 x 455 x 185 mm.

BOX ID : 270 x 410 x 175 mm.

BOX No.G335
BOX OD : 110 x 95 x 50 mm.

BOX ID : 95 x 82 x 43 mm.